Дискорд сървър

Целта на сървъра е създаване на християнско общество сред българската младеж, тъй като стотиците години на антихристиянска проповед днес са най-ясно видими в сянката на младежта. Това не означава, че хора, които не са младежи, няма да бъдат допуснати, но акцентът е върху младежта.

Кои хора не принадлежат към този сървър
1) Тези, които поставят себе си, народа си и/или расата си над Бог, защото Бог е Създателят на всички хора, народи и раси и е самият Архитект на реалността. Уважението към народа и расата ни, без съмнение, е жизненоважно, но нито едно материално сътворение на Бог не е над самия Него.
2) Хора, които не са християни - Атеисти, мюсюлмани, езичници, сатанисти, талмудисти и тн.
3) Ционисти, либерали, комунисти, феминисти и прочее материалисти и натуралисти.
4) Егоисти, егоцентрици, нарцисисти, мързеливци, неспособни да започнат активизъм и нежелаещи да се самоусъвършенстват непрекъснато.
5) Наркомани, дилъри, пияници и подобни дегенерати.
6) Хора, които не желаят общото благо

Кой хора принадлежат към този сървър
Противоположното на хората, които не принадлежат към него.

Линк
Нека всеки, който реши да влезе в сървъра, да си сложи профилна снимка преди това.

https://discord.gg/nVUDqrc

Коментари

Популярни публикации от този блог

НОВОТО и ПРЕДСТОЯЩОТО предателство спрямо България

Знамето високо!

Епидемията на коронавируса